Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (happydogsandhorses.nl) en alle onderliggende pagina’s aantreft bij Happy Dogs & Horses of zijn gelicenseerd aan Happy Dogs & Horses.

Niks van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Dogs & Horses.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Happy Dogs & Horses in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Happy Dogs & Horses hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op